Visie

Erkenning van de behoeftes en gevoelens van een kind

Helderheid, structuur en discipline helpen onze kinderen om zich veilig te voelen. Echter, bij sommige opvoeders ontbreekt het aan bovenstaande richtlijnen omdat
ze bijvoorbeeld graag ‘aardig gevonden’ willen worden. Anderzijds is het zo dat kinderen zich vaak teveel moet aanpassen aan ouders, opvoeders en het schoolsysteem. Er wordt lang niet altijd even goed gekeken naar de behoeften van het kind. Het kind voelt zich daarom lang niet altijd gehoord. Het erkennen van de gevoelens en behoeften van je kind is dus van belang.

Een kind uit balans

Een kind kan om verschillende redenen ‘uit balans’ raken. Naast ondermeer bovenstaande argumenten krijgen kinderen veel meer informatie op ze af. Dat de wereld steeds meer prikkels prijs geeft, realiseren we ons soms te weinig. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit kan bepaald gedrag vertonen (teruggetrokken, opstandig, druk). Achter dit gedrag schuilt echter een behoefte. Vaak vinden kinderen het moeilijk om te reageren in situaties, omdat ze geen grip hebben op wat er op ze afkomt. Door het kind centraal te stellen kun je zijn behoeftes beter leren kennen. Tevens kun jij als ouder of opvoeder het kind helpen grip te krijgen op bepaalde situaties. Kindercoaching begeleid hierbij. Daardoor kan een kind zich weer gesteund voelen waardoor hij weer in zijn kracht kan komen. Het kind kan zich weer veilig en onbezorgd gaan voelen.
* Zijn kan door haar vervangen worden en hij door zij.

De regenboog

Op de welkomstpagina heb ik gekozen voor de REGENBOOG als symbool voor hoe kleurrijk onze kinderen zijn. Wij kunnen veel van hen leren. Echter, wij kunnen als ouders en opvoeders onze kinderen ook veel aanreiken!
Tevens is het zo dat de kleuren van de regenboog overeen komen met de kleuren van onze chakra’s.*
Omdat de werking van onze chakra’s nauw samenhangen met ons geestelijke en fysieke gezondheid is het belangrijk hier iets vanaf te weten.
Dit is mijn uitleg van de kleuren van de regenboog.
Lees verder

Copyright � 2015. All Rights Reserved.