Sociaal-emotionele problemen

Bij sociaal-emotionele problemen is het kind of jeugdige zélf het ‘slachtoffer’ van zijn / haar
probleem. In sommige gevallen is een gedragsprobleem voor de één, een sociaal - emotioneel probleem voor de ander.  Denk bijvoorbeeld aan pesten, dat als een gedragsprobleem kan voorkomen (bij degene die pest) én als een sociaal-emotioneel probleem (bij degene die gepest wordt).

Sociaal - emotionele problemen op school zijn vooral:

 • gepest worden
 • faalangst
 • een laag zelfvertrouwen
 • een negatief zelfbeeld
 • verdriet om een situatie (ruzie, verlies, rouw e.d.)
 • stil, gesloten of terug getrokken zijn
 • sociaal isolement
 • sociale angst
 • te lage assertiviteit
 • onvoldoende weerbaarheid
 • niet genoeg zelfstandig zijn
 • een depressie
 • gevolgen van fysieke, geestelijke en seksuele mishandeling door thuis of omgeving
 • te laag empathisch vermogen: zich niet of onvoldoende in het doen, denken en voelen van anderen in kunnen leven
 • te weinig zelfreflectie: niet of onvoldoende in staat zijn om het eigen doen, denken en
  voelen kritisch te bekijken.

http://www.sociaalemotioneel.nl/

Kindercoaching kan bovenstaande problemen bij kinderen herkennen en helpen overkomen.

 

 

Copyright � 2015. All Rights Reserved.