Kinderen met angsten

Sociale angst

Een gesloten of sociaal angstig kind is niet goed in staat om zijn eigen behoeften, wensen en belangen kenbaar te maken. Kinderen met sociale angst onderscheiden zich bijvoorbeeld door een gesloten en gebogen lichaamshouding. Ook een vermijden van oogcontact (tijdens een gesprek), een zachte stem, weinig gebaren en een vrij uitdrukkingsloos gezicht zijn vaak kenmerkend. Kinderen met sociale angst hebben vaak een negatief zelfbeeld. Die negatieve verwachting bepaalt de manier waarop ze kritiek van anderen interpreteren.
Het kan zijn dat een kind hierdoor weinig sociale contacten heeft. Het kind kan hierdoor vervreemden van zijn omgeving en in een sociaal isolement terechtkomen. Hoewel sociale angst vaak pas ontstaat tijdens de puberteit, kunnen de kiemen al veel eerder gelegd zijn, vaak al in de peuter- of kleutertijd. Zowel het gezin als de klas dienen bij de oplossing van het probleem betrokken te worden. Ouders moeten weten wat ze fout doen en ze moeten geholpen worden om dat te veranderen. Oefenen en het opdoen van positieve ervaringen: dat is eigenlijk de enige manier om diep ingeslepen gedrags- en gedachtepatronen op termijn werkelijk te veranderen. Kindercoaching helpt hierbij.

Faalangst

Elk kind is wel eens bang om te falen. En dat is ook helemaal niet erg, want het werkt juist motiverend. Pas als het kind ergens heel erg bang voor is, is er sprake van faalangst.
Faalangst lijkt samen te hangen met (zelf)kritiek. Andere kunnen ons laten voelen dat we minderwaardig zijn (bewust of onbewust). Of er is in onszelf een kritische stem aanwezig die maakt dat we ons minderwaardig voelen. Vaak een kopie van de stem van onze opvoeders. We ontwikkelen een strategie om er mee om te gaan: vermijding, controle of bovenmatig perfectionisme. Faalangst is geen karaktertrek of persoonlijkheidseigenschap. Faalangst zijn eigenlijk aangeleerde stappen die het kind doorloopt. Als een kind regelmatig faalt of iets lukt hem regelmatig niet, dan heeft dat een (negatieve) invloed op zijn zelfbeeld.

 

 

Copyright � 2015. All Rights Reserved.