Kleuren van de Regenboog

De kleuren van de regenboog komen overeen met de kleuren van onze chakra’s.*
Omdat de werking van onze chakras nauw samenhangen met ons geestelijke en fysieke gezondheid is het belangrijk hier iets vanaf te weten. Dit is mijn uitleg van de kleuren van de regenboog.

Rood
Rood is de kleur van de eerste basischakra, ook wel stuit- of wortelchakra genoemd. Met deze chakra verbind je je met de aarde. Deze chakra heeft dus betrekking op ‘geaard’ zijn, stabiliteit voelen, overleven. Onze taak: kinderen helpen te aarden. Als kinderen veel piekeren of dromen dan is hun aandacht voornamelijk ‘in het hoofd’ en minder in hun benen of voeten. Het is voor kinderen echter belangrijk om stevig op de aarde te staan en hun plekje goed in te nemen. Groeien kinderen op in een veilige, liefdevolle omgeving, dan is het voor hen eenvoudiger om zich met hun lichaam te verbinden.

Oranje
Oranje is de kleur van de tweede chakra, ook wel sacraal- of heiligbeenchakra genoemd. Dit chakra is het gevoelscentrum. Dit centrum ontvangt indrukken, gevoelsstromen, stemmingen. Het is de plek van waaruit je je op emotioneel niveau verbindt met anderen. De plek ook, waar je je laat raken door de ander. Onze taak: kinderen helpen hun emoties en gevoelens de ruimte te geven en deze te leren benoemen. Tegelijkertijd kunnen kinderen leren dat ze hun emoties en gevoelens kunnen sturen. Indien van toepassing: kinderen helpen ‘oud zeer’ te verwerken (bijvoorbeeld de scheiding van hun ouders) zodat ze weer enthousiast en gemotiveerd in het leven kunnen staan.

Geel
Geel is de kleur van de derde chakra, de zonnevlechtchakra. Dit is een chakra van uitreiken. Vergelijk dit eens met de zon, de stralen die vanuit de zon naar buiten stromen. Deze felle, expressieve kleur maakt ons blij en optimistisch. De kleur staat voor vrijheid van handelen, zelfacceptatie en zijn. Onze taak: onze kinderen leren begrip voor zichzelf ontwikkelen. Dat kan pas als wij hen ook volledig accepteren. En, niet onbelangrijk, als wij onszelf ook volledig kunnen accepteren. Veel begint bij onszelf als ouder en opvoeder. Ook kunnen we onze kinderen helpen de blijdschap, die ze in sterke mate in zich hebben, naar boven te halen (mocht deze tijdelijk zijn verdwenen). Het kind in het kind er te laten zijn.

Groen
Groen is de kleur van de vierde chakra, de hartchakra. Dit is het centrum waarin
de bovenste drie chakra’s en de onderste drie chakra’s elkaar ontmoeten. Het hart slaat
de brug tussen hoofd (verstand) en buik (emotie). Deze chakra heeft betrekking op harmonie, liefde, mededogen, geven/nemen, vergeven.
Onze taak: kinderen leren gemak en ontspanning te ervaren door ze grip te leren krijgen op bepaalde situaties. Ook kunnen we onze kinderen leren om zelfliefde te ontwikkelen, dat gaat nog een stap verder dan zelfacceptatie. Vanuit zelfliefde kun je gemakkelijker liefde voor je naasten ontwikkelen.

Blauw
Blauw is de kleur van de vijfde chakra, de keelchakra. In het keelchakra krijgen innerlijke roerselen vorm in het woord. Deze chakra heeft betrekking op verbondenheid, communicatie, creativiteit in al zijn vormen. Onze taak: kinderen laten vertellen over hun emoties en wat ze zien en voelen. Een kind dat afgesnauwd wordt als hij wat wil zeggen, leert al snel zijn mond te houden. Het is belangrijk naar je kind te luisteren, ook als wat hij zegt confronterend voor je is. Anders wordt het een lastige opdracht om kinderen geloof in zichzelf en anderen te geven.

Indigo
Indigo is de kleur van de zesde chakra, de voorhoofdchakra (derde oog). Het is het oog van intuïtieve waarnemingen. Via dit centrum kun je de energie van een ander aanvoelen of invoelen als ware het je eigen energie. Deze chakra heeft betrekking op visie, inzicht, dromen, geheugen, visualisatie, intuïtie. Onze taak: kinderen leren op hun eigen intuïtie te vertrouwen. Vooral hoog sensitieve kinderen zijn zeer intuïtieve kinderen. Tijdens het opgroeien, laten ze vaak stukje bij beetje los en verleren ze soms hun intuïtieve gave. Als er ruimte en openheid is ten aanzien van dit onderwerp, dan kan een kind zijn intuïtie gewoon behouden.

Violet
Violet is de kleur van de zevende chakra, ook wel kruin- of kroonchakra genoemd. Deze chakra heeft betrekking op bewustzijn, geest, ziel, overtuiging, hogere macht, eenheid, leren.
Onze taak: kinderen leren zich krachtig en waardig te voelen. Kinderen kennis over spiritualiteit meegeven en (eenheids)bewustzijn.

Wit
De kleur wit omvat alle kleuren. Deze kleur wil ik tot slot benoemen omdat deze bescherming biedt over het geheel. Het is ook de kleur van de zuiverheid waarmee onze kinderen in de wereld staan.

De kinderen van de Nieuwe Tijd zullen ons dankbaar zijn voor onze hulp! Zij hebben ons nodig, maar ze geven ons ook iets terug. Zij dragen een blijdschap in hun hart, een frisheid en een levende herinnering aan Thuis, die vol is van vreugde en liefde, als een bloem in de knop, vol belofte! Deze energie kan onze harten openen en het speelse en blije in ons weer omhoog halen.

 

Copyright � 2015. All Rights Reserved.